Programul de comunicare a informatiilor de interes public:
– luni: 15.00 – 16.00
– marţi, miercuri, vineri: 8,30 – 9,30,
– joi: – 16.00 – 17.00

Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public se face în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003.

Responsabil de relaţia cu societatea civilă privind transparenţa decizională si cu difuzarea informaţiilor de interes public: Niță Irina-Adriana, Consilier, Serviciul A.P.L.A.S. (Administratie publica locala si asistenta sociala)

Tel. 0231564101

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.