În temeiul art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, modificata și  completata, comunicăm ca au fost emise decizii de impunere pentru anul 2020 pentru contribuabilii prevazuti in anexă.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primariei orașului Ștefănești, județul Botoșani, Serviciul contabilitate – taxe si impozite persoane fizice.
Prezentele acte administrative se considera comunicate în termen de 15 zile de la data afișării/publicării anunțului.


FIȘIERE ATAȘATE


septembrie 3, 2020
septembrie 3, 2020