În temeiul art.47 din Legea nr.207 privind Codul de procedura fiscala, modificata și  completata, comunicăm ca au fost emise decizii de impunere pentru anul 2020 pentru contribuabilii prevazuti in anexele nr. 1 si nr. 2 si decizii de impunere – rectificative pentru contribuabilii prevazuti in anexa nr. 3.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primariei orașului Ștefănești, județul Botoșani, Serviciul contabilitate – taxe si impozite persoane fizice.
Prezentele acte administrative se considera comunicate în termen de 15 zile de la data afișării/publicării anunțului.


FIȘIERE ATAȘATE


decembrie 14, 2020
decembrie 14, 2020