Primaria orasului Stefanesti,
In calitate de beneficiar al contractului de finantare pentru proiectul POCU 138/4/1/114821 SMIS
„Ștefănești măsuri integrate pentru o societate incluzivă”, cod MySMIS 11482

Anunt concurs POCU

Print Friendly, PDF & Email