Primaria orasului Stefanesti,
In calitate de beneficiar al contractului de finantare pentru proiectul POCU 138/4/1/114821 SMIS
„Ștefănești măsuri integrate pentru o societate incluzivă”, cod MySMIS 114821

Anunt concurs POCU

ANUNT SELECTIE DOSARE POCU