Se lansează sesiunea de concurs pentru planuri de afaceri, organizat în cadrul proiectului „Stefanesti-masuri integrate pentru o societate incluziva”, Contract de finantare: nr.885 din data de 12.02.2018, Cod SMIS: 114821.

Pentru a participa la concursul planurilor de afaceri se va consulta metodologia de participare si selectie la concurs.

Beneficiarii eligibili pot depune aplicațiile în perioada 26 noiembrie 2019 – 09 decembrie 2019

Dosarul de candidatură va fi depus in perioada anterior mentionata in fiecare zi, in intervalul orar 10:00 – 14:00, la secretariatul Primariei Stefanesti in strada Stefan Luchian, nr.4, Oras stefanesti, judetul Botosani.

Se vor depune 2 exemplare tiparite – 2 dosare cu sina ce vor cuprinde toate documentele semnate, datate si numerotate, inchise intr-un plic de hartie cu mentiunea : „PENTRU „Concurs Planuri de Afaceri – o sansa pentru comunitatea din Stefanesti”, POCU 114821 (fara a se mentiona numele candidatului).

Dosarul de candidatura va contine urmatoarele documente:

  • Anexa 2 – Cerere de inscriere concurs idei de afaceri si Cerere de finantare – ORIGINAL
  • Anexa 3 – Declaratie pentru evitarea dublei finantari si de evitare a conflictului interese si incompatibilitatii – ORIGINAL
  • Anexa 4 – Consimtamint pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – ORIGINAL
  • Certificatul de participare la una din scolile de antreprenoriat organizate in prezentul proiect (POCU 114821) – COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

Planul de afaceri este primul pas spre FINANTAREA PENTRU PROPRIA AFACERE!

Fișiere atașate: