Primăria oraşului Ştefăneşti,
În calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul POCU/436/4/4/126684 SMIS ,, SENIORATuS – Măsuri pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din Orașul Ștefănești, Județul Botoșani”


FIȘIERE ATAȘATE