Primăria oraşului Ştefăneşti,

În calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul „eduCOOL – Măsuri integrate pentru creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar la nivelul Orașului Ștefănești’’, Județul Botoșani cod SMIS 154066

         În conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi Hotărârea de Guvern nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;

  1. Expert recrutare și menținere grup țintă nr.2 (L) – 1 post, asimilat COD COR 242320Specialist în recrutare, (expert categoria sub 5 ani) durată contract: determinată – 18 luni, norma 2h/zi, 21 zile/lună.
  2. Coordonator ateliere non formale (L) – 1 post, asimilat COD COR 242117 – Manager de facilități, (expert categoria sub 5 ani) durată contract: determinată – 18 luni, norma 2h/zi, 21 zile/lună.
  3. Expert dezvoltare personala (L) – 1 post, asimilat COD COR 242319 – Specialist în formare, (expert categoria sub 5 ani) durată contract: determinată – 8 luni, norma 2h/zi, 21 zile/lună.
  4. Expert organizare programe nonformale nr.1 (L) – 1 post, asimilat COD COR 242407 – Administrator de formare, (expert categoria sub 5 ani) durată contract: determinată – 8 luni, norma 2h/zi, 21 zile/lună.
  5. Expert organizare programe nonformale nr.2 (L) – 1 post, asimilat COD COR 242407 – Administrator de formare, (expert categoria sub 5 ani) durată contract: determinată – 8 luni, norma 2h/zi, 21 zile/lună.