Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr.2, intrarea B, Sector 1 Bucureşti, telefon: 021/230.23.61, demarează procedura de evaluare a solicitărilor de finanţare în cadrul programelor de interes naţional „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” şi „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale”. Selecţia are loc în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.427/2018 privind aprobarea programului de interes naţional „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” şi a programului de interes naţional „Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale”, şi ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.1902/2018 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”, a Procedurii de evaluare a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale”, precum și a modelului-cadru al contractului de finanțare. Metodologia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”, precum şi Procedura de evaluare a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale” sunt disponibile în format electronic pe site-ul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, http://www.mmuncii.gov.ro , rubrica Anunțuri.