Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 126 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

Primăria oraşului Ştefăneşti organizează la sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. Ştefan Luchian nr. 4, oraş Ştefăneşti – în data de 24.02.2022, proba scrisa – examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut


FIȘIERE ATAȘATE


februarie 24, 2022
februarie 24, 2022
ianuarie 25, 2022
ianuarie 25, 2022