TOTI PROPRIETARII DE VEHICULE (MOPEDE, TRACTOARE CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII, MAŞINI SI UTILAJE AUTOPROPULSATE UTILIZATE IN LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII, AGRICOLE, FORESTIERE), ÎNREGISTRATE LA PRIMĂRIA ORAŞULUI STEFANESTI,

SUNT RUGAŢI SA SE PREZINTE, IN PERIOADA 01.11.2017 -10.11.2017 LA INSTITUŢIA NOASTRĂ CU URMĂTOARELE DOCUMENTE IN ORIGINAL SI COPII XEROX, IN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII IN REGISTRUL NATIONAL DE EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎNMATRICULATE SAU ÎNREGISTRATE:

– ACTUL DE PROPRIETATE AL VEHICULULUI;
– ACTUL DE IDENTITATE AL PROPRIETARULUI – PERSOANA FIZICA;
– CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI PENTRU PROPRIETARUL – PERSOANA JURIDICA;
– CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL VEHICULULUI LA PRIMĂRIE;
– DOCUMENT CARE SA CUPRINDĂ DATE TEHNICE ALE VEHICULULUI ( SERIE MOTOR, SERIE SAŞIU, CAPACITATE CILINDRICA, MARCA, TIP, AN FABRICAŢIE).
DOCUMENTELE SE DEPUN:
– PENTRU PERSOANE JURIDICE – CONSILIER RODICA VIZITEU
– PENTRU PERSOANE FIZICE – REFERENT VASILICA IACOB

 

PENTRU VEHICULELE NEÎNREGISTRATE IN REGISTRUL NATIONAL DE EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT SE VA INTERZICE DREPTUL
DE CIRCULAŢIE SI SE VOR APLICA SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE PROPRIETARILOR

Vezi document atașat