Potrivit art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, “Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice …”;

  1. Proiect de hotărâre nr. 118/07.11.2022 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 165,6570 ha pajiști regăsită în proprietatea privată a Orașului Ștefănești- inițiator – Primarul orașului Ștefănești;
  2. Proiect de hotărâre nr. 119/07.11.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ștefănești, județul Botoșani – inițiator – Primarul orașului Ștefănești;

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (4) din Legea 52/2003, republicată, (4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice) până la data de 21.11.2021, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice:

  1. pe adresa de email: primaria@stefanesti-bt.ro
  2. prin poștă pe adresa Stefan Luchian Stefan Luchian, nr. 4, Cabinet Secretar General, cam. 2.

Proiectele de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu: http://www.orasulstefanesti-bt.ro/ precum și la sediul Primăriei orașului Ștefănești, Str. Stefan Luchian, nr. 4.


FIȘIERE ATAȘATE


noiembrie 9, 2022