In baza art. 39 alin. (11) din H.G. nr. 611/2008, modificata şi completata, Primaria orasului Stefanesti, judetul Botosani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcții publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Stefanesti, judeţul Botosani