Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE TELEFONIE MOBILĂCONSTRUIRE STAŢIE DE BAZĂ ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC”,