Consiliul Local Ştefăneşti , anunţă în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică, elaborarea proiectului „REGULAMENTUL DE  ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE  DIN JUDEŢUL Botoșani și Indicatorii de performanță ai serviciului.

Regulamentul, elaborat în baza prevederilor legale în vigoare Legea 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, Legea 101/2006 cu modificările și completările ulterioare şi Ordinul 110/2007 cu modificările și completările ulterioare , are drept  scop reglementarea funcționarii serviciului de utilitate publică pentru salubrizarea județului Botoșani, realizat în vederea implementării proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Judeţul Botoșani.”

Regulamentul de organizare și funcționare și Indicatorii de performanță ai serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, poate fi consultat pe site-ul Consiliului Local Ştefăneşti la adresa www.orasulstefanesti-bt.ro.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii şi opinii. Acestea se vor depune la registratura  Consiliului Local Ştefăneşti  sau se vor transmite pe email-ul  UAT primăria@stefanesti-bt.ro ,  până la data de 2.12.2014, în atenţia  d-lui Vesel Petru.

Vezi document atașat
Vezi document atașat
Vezi document atașat
Vezi document atașat
Vezi document atașat
Vezi document atașat
Vezi document atașat