ORASUL STEFANESTI, județul BOTOSANI, anunță finalizarea proiectului cu titlul „covidREACT – Protejarea sanatatii populatiei prin consolidarea capacitatii de reactie a Orasului Stefanesti la criza de sanatate publica cauzata de raspândirea virusului SARS-CoV-2”, cod SMIS 144838, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritara 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, cod apel POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Proiectul a fost implementat de ORASUL STEFANESTI, în calitate de beneficiar al contractului de finantare nr. 1038/23.02.2022 incheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare și se deruleaza în intervalul 14 februarie 2022 – 30 iunie 2023.

Obiectivul general al proiectului a fost de protejare a sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 și de consolidare a capacității de reacție la criza de sănătate publică declanșată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice au fost:

OS 1 – Imbunatatirea capacitatii de gestionare a crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2 prin dotarea corespunzatoare a unitatilor/institutiilor de invatamant de stat din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Stefanesti, Judetul Botosani.

OS 2 – Asigurarea unui mediu educational sigur pentru elevi/profesori/comunitate prin dotarea corespunzatoare a unitatilor/institutiilor de invatamant de stat din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Stefanesti, Judetul Botosani.

OS 3 – 895 de elevi din Orasul Stefanesti, Jud. Botosani, influentati pozitiv prin dotarea corespunzatoare a unitatilor/institutiilor de invatamant cu echipamente de igienizare si dezinfectie si respectiv echipament de protectie persoanal adecvate crizei sanitare provocate de COVID-19 si respectiv prin cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare declansate de virusul SARS-CoV-2.

OS 4 – 74 de angajati in institutiile de invatamant din Orasul Stefanesti, Jud. Botosani influentati pozitiv/sprijiniti in livrarea unui act educational sigur si de inalta calitate prin dotarea corespunzatoare a unitatilor/institutiilor de invatamant cu echipamente de igienizare si dezinfectie si respectiv echipament de protectie adecvate crizei sanitare provocate de COVID-19.

OS 5 – 4 entitati publice (unitati de invatamant preuniversitar) dotate (conform planului de achizitii din cadrul proiectului) pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2.

OS 6 – realizarea unui plan de monitorizare interna si organizarea a 6 intalniri ale echipei de management a proiectului.

OS 7 – achizitionarea unui serviciu de informare si promovare care sa cuprinda: elaborarea a doua anunturi de promovare proiect, elaborarea de afise si respectiv autocolante pentru echipamentele achizitionate.

Rezultate finale: 1 plan de achizitii rezultat corelat cu obiectivul general al proiectului, 4 entitati publice (unitati de invatamant preuniversitar de stat) dotate pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2, echipamente de protectie medicala si dispozitive medicale destinate asigurarii conditiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp si diminuarea raspandirii potentiale a infectiei SARS-CoV-2, 1 plan de monitorizare interna, 6 intalniri ale echipei de management a proiectului rezultat corelat cu obiectivul general al proiectului, 1 serviciu informare si promovare achizitionat, 2 anunturi/comunicate de presa, 1 descriere a proiectului postata pe website-ul solicitantului, 5 afise A3, 56 autocolante mijloace fixe.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.703.309,53 lei din care contribuție proprie 0 lei, contribuția aferentă fondurilor UE fiind 1.703.309,53 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact:

PETRU VESEL, Manager proiect

E-mail: primaria@stefanesti-bt.ro


FIȘIERE ATAȘATE


iunie 26, 2023