Astăzi a fost semnată recepția finală a lucrărilor din cadrul proiectului ”Modernizarea rețelei de iluminat public și dotarea cu sistem de telegestiune ”.
Telegestiunea – Sistem inteligent de management al iluminatului care încorporeaza rețele de alimentare și comunicații, cu funcții de comandă, monitorizare și informare.
Avantaje oferite de telegestiune:
Reducerea consumului de energie si a emisiilor de CO₂
Reducerea costurilor de mentenanță și operare
Mentenanța predictiva – rezolvarea problemelor înainte ca acestea să se manifeste;
Reducerea poluarii luminoase;
Îmbunatățirea serviciului public de iluminat – facilitarea intervențiilor rapide, reducerea numărului de sesizari.