In data de 06.01.2020 orele 14:00 este convocat in ședinta extraordinara Consiliul Local al orasului
Ștefănești cu urmatoarea ordine de zi:

 

Anunt convocare sedinta