In data de 17.02.2020 orele 14:00 este convocat in ședinta ordinara Consiliul Local al orasului Ștefănești cu urmatoarea ordine de zi:

Anunt convocare sedinta 17.02.2020