In data de 29.01.2020 orele 14:00 este convocat in ședinta ordinara Consiliul Local al orasului
Ștefănești cu urmatoarea ordine de zi:

Anunt convocare sedinta 29.01.2020