În data de 15.03.2021 orele 15:oo se convoaca, de îndată Consiliul Local al orasului Stefanesti, în ședință extraordinară, desfasurată prin mijloace electronice în sala de ședințe a Consiliului Local  din cadrul Primăriei orașului Ștefănești, cu următoarea ordine de zi:


FIȘIERE ATAȘATE