În data de 29.10.2021 ora 9:oo se convoacă Consiliul Local al orașului Ștefănești, în sedinta de îndată, desfășurată prin prezenta fizica în sala de şedinţe a Consiliului local din cadrul Primăriei orașului Ștefănești, cu următoarea ordine de zi:


FIȘIERE ATAȘATE