În data de 05.01.2021 orele 9:oo se convoaca de indata Consiliul Local al orasului Stefanesti, in sedinta extraordinara, desfășurată prin mijloace electronice în sala de şedinţe a Consiliului local din cadrul Primăriei orasului Stefanesti, cu următoarea ordine de zi: