În data de 03.01.2022 orele 09:0o se convoacă Consiliul Local al orașului Ștefănești, în sedinta de îndată,