În data de 25.02.2021 orele 10:oo se convoaca, prin mijloace electronice, Consiliul Local al orasului Stefanesti in sala de ședințe a Primăriei Orașului Ștefănești, unde se va desfasura sedinta ordinara a Consiliului local cu urmatorul proiect al ordinii de zi, cuprinzând materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al orasului Stefanesti.