În data de 29.01.2021 orele 9:oo se convoaca Consiliul Local al orasului Stefanesti, in sedinta ordinara, desfășurată prin mijloace electronice în sala de şedinţe a Consiliului local din cadrul Primăriei orasului Stefanesti, cu următoarea ordine de zi: