În data de 28.05.2021 ora 8:oo se convoacă Consiliul Local al orașului Ștefănești, în sedinta ordinară, desfășurată prin prezenta fizica în sala de şedinţe a Consiliului local din cadrul Primăriei orașului Ștefănești, cu următoarea ordine de zi: