UAT Orașul Ștefănești, implementează în calitate de Beneficiar proiectul cu titlul: „Centru Comunitar Integrat in Stefanesti”, cod SMIS 155655, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 8046 încheiat în data de 09.12.2022 cu Ministerul Dezvoltării Lucărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul Specific 8.1: „Creşterea accesibilității serviciilor de sănătate, comuitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”.

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei” in Orasul Stefanesti, judetul Botosani. Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin construirea unui imobil cu destinația CENTRU COMUNITAR INTEGRAT. La finalizarea proiectului, clădirea nouă și dotată a Centrului Comunitar Integrat va fi funcțională. Astfel se eficientizează activitățile și cheltuielile dedicate serviciilor socio-medico-educaționale într-o locație corespunzătoare.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt dupa cum urmează:

  • Îmbunătățirea infrastructurii socio-medico-educationale prin construirea și dotarea Centrului Comunitar Integrat.
  • Centru Comunitar Integrat, ce va deservi populația localității, cu accent special pe cele 500 persoane aflate în situații de vulnerabilitate membre a GT, obiectiv specific ce va contribui la prestarea serviciilor socio-medico-educaționale la standardele necesare.

 

Rezultate așteptate

  • Centru comunitar integrat functional
  • 314 persoane beneficiare ale serviciilor sociale furnizate în mod integrat în cadrul centului comunitar

Data de începere: 09.12.2022

Perioada de implementare: 01.09.2022 – 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului este de 477.640,19 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și bugetul național este de 469.928,99 lei. (din care 328.950,29 lei reprezentand contributia UE si 131.580,07 lei contributia nationala)

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operational Regional 2014-2020  www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro .

 

Adresa poștală: Str. Ștefan Luchian, nr. 4, oraș Ștefănești, județul Botoșani
Telefon: 0231.564.101, Fax: 0231.564.381, Email: primaria©stefanesti-bt.ro


FIȘIERE ATAȘATE


februarie 28, 2023