Orașul Ștefănești, cu sediul în orașul Ștefănești, str. Ștefan Luchian, nr. 4, județul Botoșani, cod fiscal 3373403, telefon 0231564101, email: primaria@stefanesti-bt.ro , persoană de contact – Corduneanu Alin – Leonard, Administrator public, anunță vânzarea prin licitație publică a următoarelor imobile, aparținând domeniului privat al Orașului Ștefănești:

 1. Apartament compus din două camere, suprafața utilă de 27,14 mp, înscris în CF 50394-C1-U15, strada Nicolae Iorga nr.1, scara B, bloc 1, etaj P.
 2. Apartament compus din 1 cameră, suprafața utilă de 23,73 mp, înscris în CF 50394-C1-U16, strada Nicolae Iorga nr.1, scara A, bloc 1, etaj 3, nr. apartament 8.
 3. Apartament compus din 2 camere, suprafața utilă de 38,39 mp, înscris în CF 50394-C1-U17, strada Nicolae Iorga nr. 1, scara B, bloc 1, etaj 1, nr. apartament 2.
 4. Apartament compus din 3 camere, suprafața utilă de 45,45 mp, înscris în CF 50031-C1-U15, strada Nicolae Iorga nr. 6, scara B, bloc 6, etaj 4, nr. apartament 18.
 5. Apartament compus din 2 camere, suprafața utilă de 35,46 mp, înscris în CF 50031-C1-U17, strada Nicolae Iorga nr. 6, scara A, bloc 6, etaj 4, nr. apartament 19.
 6. Apartament compus din 3 camere, suprafața utilă de 45,45 mp, înscris în CF 50031-C1-U18, strada Nicolae Iorga nr. 6, scara A, bloc 6, etaj 4, nr. apartament 18.
 7. Apartament compus din 2 camere, suprafața utilă de 36,17 mp, înscris în CF 50002-C1-U22, strada Nicolae Iorga nr. 5, scara B, bloc 5, etaj 4, nr. apartament 19
 8. Apartament compus din 2 camere, suprafața utilă de 35,87 mp, înscris în CF 50002-C1-U23, strada Nicolae Iorga nr. 5, scara A, bloc 5, etaj 1, nr. apartament 7
 9. Apartament compus din 2 camere, suprafața utilă de 36,17 mp, înscris în CF 50002-C1-U25, strada Nicolae Iorga nr. 5, scara B, bloc 5, etaj 1, nr. apartament 7
 10. Apartament compus din 2 camere, suprafața utilă de 34,76 mp înscris în CF 50002-C1-U26, strada Nicolae Iorga nr. 5, scara B, bloc 5, etaj P, nr. apartament 4.
 11. Imobilul înscris în CF 55395, Ștefan Luchian Nr. 10 compus din clădire C1 în suprafață de 130 mp și teren în suprafață totală de 824, formată din Pc 1162 în suprafață de 176 mp, Pc 1164 în suprafață de 149 mp și Pc 1160 în suprafață de 499 mp

Vânzarea se face conform art. 363 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din data de 27.02.2023.

Orașul Ștefănești pune la dispoziția persoanelor interesate, care au înaintat o solicitare în acest sens, un exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic după ce achită taxa de 20 de lei în contul Orașului Ștefănești, deschis la Trezoreria Botoșani, RO26TREZ1165006XXX002347 sau la casieria Orașului Ștefănești. Solicitarea se depune la Registratura orașului Ștefănești, situată în orașul Ștefănești str. Ștefan Luchian, nr. 4, județul Botoșani, telefon 0231564101.

Dată limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.07.2023, ora 14.00.

Dată limită de depunere a ofertelor este 31.07.2023, ora 14.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este Orașul Ștefănești, cu sediul în orașul Ștefănești, str. Ștefan Luchian, nr. 4, județul Botoșani.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, pentru fiecare imobil pentru care se licitează.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 09.08.2023, ora 10.00 la sediul primăriei orașului Ștefănești, situată în orașul Ștefănești str. Ștefan Luchian, nr. 4, județul Botoșani, sala de ședințe.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Judecătoria Botoșani, mun. Botoșani, bd. M. Eminescu nr. 38, tel. 0231/511 017, fax. 0231/512915, e-mail: jud-botosani@just.ro.


FIȘIERE ATAȘATE