Primăria oraşului Ştefăneşti,

În calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul ,,SENIORATuS – Măsuri pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din Orașul Ștefănești, Județul Botoșani” POCU/436/4/4/126684 SMIS,

         În conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi Hotărârea de Guvern nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;

  1. ȘOFER – 1 post, asimilat COD COR 832201Șofer de autoturisme și camionete, (expert categoria sub 5 ani) durată contract: determinată – 2 luni, normă 8h/zi, 21 zile/lună.
  2. EXPERT DEZVOLTARE COMUNITARĂ – 1 post, asimilat COD COR 242104 Responsabil proces, (expert categoria sub 5 ani) durată contract: determinată – 2 luni, normă 3h/zi, 21 zile/lună.

Vezi detalii în fișieru/fișierele atașate


FIȘIERE ATAȘATE


aprilie 27, 2023
aprilie 27, 2023
aprilie 11, 2023