Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea activității 7.1 Acordare de sprijin pentru inființarea de afaceri în cadrul proiectului „Ștefănești măsuri integrate pentru o societate incluzivă”, cod SMIS 114821

Anunt participare organizare evenimente 31.10.2018

Caiet de sarcini organizare evenimente 31.10.2018

Fisa de date 31.10.2018

Model contract 31.10.2018